Mentee

Beata Farcik

Instytut Allerhanda, Prokurent/Managing Director, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes, Kraków

Wykształcenie & Przebieg kariery zawodowej:

Prawniczka z ponad dziesięcioletnim stażem pracy, w tym około 5 lat w administracji publicznej (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych) oraz doświadczeniem w pracy dla organizacji pozarządowych, w szkolnictwie wyższym oraz, w mniejszym stopniu, w sektorze prywatnym.

Specjalista w obszarze praw człowieka i ich implementacji w krajowym porządku prawnym oraz prawach człowieka w kontekście biznesu i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jako ekspert ds. praw człowieka w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli była zaangażowana w Polską Prezydencję w Radzie UE, w tym m.in. utworzenie European Endowment for Democracy. Wcześniej tematyką praw człowieka zajmowała się także jako st. specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej doświadczenie obejmuje także m.in. pracę badawczą dla Criminal Justice System/National Probation Services (UK), staże w kancelariach prawniczych w Polsce i Niemczech, pracę w środowisku pozarządowym (National Society for the Prevention of Cruelty Against Children, Instytut Allerhanda), zarządzanie projektami (m.in. MARES, Mam Prawo) oraz zaangażowanie społeczne (m.in. założyciel Exeter Polish Culture Society, koordynator 2 edycji Exeter Polish Film Festival). Bywa także aktywna jako niezależny konsultant/badacz na zlecenie instytucji publicznych (m.in. Parlament Europejski) jak i prywatnych.

Aktualnie prokurent/dyrektor zarządzająca oraz Przewodnicząca Sekcji „Prawa Człowieka i Biznes” w Instytucie Allerhanda. Reprezentuje Instytut w ciele doradczym Prezesa Rady Ministrów, międzyministerialnym Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Firm, oraz na forum zarówno krajowym jak i międzynarodowym (m.in. Forum ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka; konsultacje eksperckie dot. Wytycznych Sektorowych Komisji Europejskiej dla wybranych sektorów).

Zaangażowana w promowanie wiedzy nt. praw człowieka oraz praw człowieka w biznesie/CSR, posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń w w/w zakresie. Posiada status Associate of the Higher Education Academy (UK). Wiedzę i umiejętności wykorzystuje także na wsparcie inicjatyw społecznych oraz projektów kulturalnych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu złożonymi projektami o wartości odpowiadającej 3.5mln PLN.

Absolwentka prawa i europeistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Lund University i WIPO Worldwide Academy (LL.M. Human Rights and Intellectual Property Law 2002). Studiowała i odbywała kwerendy także na Otto-Friedrich Universität w Bambergu i w Max-Planck-Institut für Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht w Monachium. Obecnie finalizuje pracę doktorską w zakresie praw człowieka w kontekście biznesu na Uniwersytecie w Exeter pod kierunkiem Dr. M. K. Addo członka Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Stypendystka World Intellectual Property Organization, GFPS oraz Uniwersytetu w Exeter.

Jej zainteresowania naukowe obejmują obok praw człowieka także inne aspekty międzynarodowego prawa publicznego i prawa Unii Europejskiej, stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem roli praw człowieka. Autorka publikacji w tym zakresie.

Prywatnie instruktor jeździectwa, lubiąca ‘brzdąkanie’ na kurdyjskim tanbourze, wycieczki piesze nie tylko szlakiem South West Coast, sobotnie poranki na basenie i wypady na pobliskie ryneczki warzywne, lub szeroko rozumianą ‘zieleń’.

Hobby: Szeroko pojęty ruch fizyczny (jazda konna, jazda na rowerze, pływanie, fitness, skakanie przez fale pod pozorem prób surfowania, itd.) pozwalający zniwelować skutki innej pasji – gotowania. W wolnej chwili – czytanie reportaży i odkrywanie okolic dalszych i bliższych, zwłaszcza jeśli są to góry, plaże przy klifach, wrzosowiska, Jura Krakowsko-Częstochowska. Próby gry na tanbourze kurdyjskim. Rysowanie i praca w glinie.

 Dlaczego zdecydowała się Pani uczestniczyć w programie mentoringowym Vital Voices Poland?

Mam poczucie, że stoję na rozdrożu. Lubię moją pracę, a jednak czuję pewien niedosyt; mam poczucie niespełnienia i wrażenie, że umyka mi coś istotnego. Odczuwam braki w formalnym przygotowaniu do pełnionej obecnie funkcji a także brak wystarczającej wiary w siebie, w swoje umiejętności, aby porwać się na to co w mojej opinii jest konieczne aby uwrażliwić świat biznesu w Polsce na kwestie z zakresu praw człowieka, ale przede wszystkim przekonać administrację publiczną do odpowiednich działań. Mam nadzieję, że program pomoże mi na nowo odkryć skąd czerpać siłę i wiarę w swoje możliwości, a przede wszystkim – dzięki szkoleniom, spotkaniom, rozmowom i mentoringowi, pomoże mi zwiększyć skuteczność moich działań, tak aby doprowadzić do realizacji założonych celów. Jednocześnie mam nadzieję, że efektem pośrednim, dzięki nabraniu większego dystansu do wielu spraw, będzie nie tylko bardziej świadome określenie czy jestem we właściwym miejscu i podjęcie odpowiednich działań, ale i lepiej zbalansowane życie prywatne i zawodowe.

Pani motto i przesłanie dla innych kobiet: Nic nie jest niemożliwe, jeśli nam na tym zależy.

Wszystko można osiągnąć i każdą przeszkodę pokonać. Warto jednak umieć zadać sobie pytanie czy za każdą cenę, czy na pewno warto i czy naprawdę właśnie to chcemy osiągnąć.