Mentee

Anna Wilgucka

22 lata doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług prawnych dla instytucji finansowych: domów maklerskich, towarzystwa emerytalnego/ funduszu emerytalnego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych/funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń na życie. Posiada również doświadczenie we wspieraniu operacji życiowej na Litwie, Łotwie i Ukrainie.

W MetLife odpowiada za kierowanie działem prawnym w Polsce i nadzór nad ukraińskim prawnikiem spółki życiowej.

Pasjonatka rynku kapitałowego, geopolityki, podróży i ogrodnictwa.