Mentee

Anna Rucińska

Aktywistka na rzecz szeroko rozumianych praw ludzi, praw zwierząt pozaludzkich oraz kryzysu klimatycznego. Studiuje socjologię i psychologię na Swansea University. Działa lub działała na rzecz takich ruchów i organizacji jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Otwarte Klatki, Amnesty International, World Literacy Foundation. Organizowała młodzieżową konferencję „Mind Your Mind” w Warszawie na temat zdrowia psychicznego i prowadziła warsztaty z dbania o swoją kondycję psychiczną w 33 LO Dwujęzycznym im. Kopernika w ramach projektu AlarmPsychologia.

Jest absolwentką programów takich jak Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0 oraz Civic UP! Academy.

Jej mocnymi stronami jest planowanie, analizowanie, ale też słuchanie i pomaganie ludziom. Chciałaby działać jak najlepiej i jak najbardziej efektywnie, na przykład w organizacjach pozarządowych, w których zyskała już spore doświadczenie.

 

Activist for broadly understood human rights, non-human animal rights and climate crisis. She is studying Sociology and Psychology at Swansea University. Anna works or has worked for such movements and organizations as the Fridays For Future,  Open Cages, Amnesty International, and the World Literacy Foundation. She organized the „Mind Your Mind” youth conference in Warsaw on mental health and conducted workshops on caring for your emotional wellbeing at 33 Copernicus Bilingual High School within the “AlarmPsychologia” Project.

She is a graduate of other programmes such as the Warsaw Academy of Young Leaders 3.0 and Civic UP! Academy.

Her strengths are planning, analyzing, but also listening and helping people. She would like to work in the best and most effective way, for example in non-governmental organizations, where she already gained a lot of experience.

 

Mentorka: Magdalena Legęć – Executive Director