Mentee

Anna Kowalska

Ma 17-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach: Consumer & Market Research, Business Intelligence, Brand Marketing a od stycznia 2019 także w dziale Planowania Finansowego i Rozwoju Biznesu. W ciągu tych 17 lat pracowała w różnych międzynarodowych korporacjach takich jak Kantar Millward Brown, Danone/ Kraft Foods, Pepsico, Tata Global Beverages & Philip Morris zajmując różne stanowiska, także członka Management Teamu odpowiedzialnego za Marketing CEE (TGB) oraz biorąc udział w wielu różnorodnych projektach na poziomie lokalnym i europejskim.

Obecnie zajmuje stanowisko Menedżera ds. Rozwoju Biznesu i Planowania w Dziale Finansow Philip Morris Polska & Kraje Bałtyckie. W swojej roli odpowiedzialna jest za zarządzanie top line P&L do poziomu MC dla wszystkich grup produktowych w ofercie PM. Wspiera Dyrektora Finansowego oraz zespoły marketingowo-sprzedażowe w strategicznym procesie podejmowania decyzji, wyznaczaniu celów biznesowych dla 4 rynków, budowaniu scenariuszy dla różnorodnych projektów, także do poziomu bottom line, zapewniając wsparcie analityczne i rekomendacje dla działań zarówno strategicznych i operacyjnych. Jest odpowiedzialna za koordynacje wszystkich cykli planowania biznesowego, stanowiąc łącznik pomiędzy lokalnym biznesem i działem Finansów regionu EU.

Wcześniej w Philip Morris pracowała jako Menedżer ds. Marketingu IQOS, gdzie była odpowiedzialna między innymi za rozwój i wdrożenie Consumer Journey w Polskiej organizacji. Przed wprowadzeniem na rynek IQOSa, zajmowała stanowisko Marketing Managera marki L&M i Innowacji, a następnie zajmowała się strategią portfolio & komercjalizacji dla całej kategorii produktów konwencjonalnych w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Ma zróżnicowane doświadczenie zawodowe płynące z pracy w różnych kategoriach produktowych,  kulturach organizacyjnych & obszarach biznesowych, a także długoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, włączając zarządzanie zespołami na odległość oraz zespołami w strukturach matrycowych.