Mentee

Anna Fogtman

Doświadczony menedżer bankowości detalicznej z praktyką w dziedzinie bankowości wielokanałowej i CRM. Lider biznesu w kilku procesach fuzji i przejęć oraz migracji w dziedzinie CRM. Brała udział w opracowywaniu i wdrażaniu aplikacji wspierających proces obsługi klienta w oddziałach detalicznych i Contact Center, a także w kanałach cyfrowych. W ramach wcześniejszych obowiązków realizowała projekty związane z zarządzaniem cyklem życia klienta i produktu. Pełniła również rolę menedżera produktu, w pełni odpowiedzialnego za strategię handlową powierzonego zakresu oferty i rentowność portfela. Pasjonat zdecydowanej zmiany w procesach transformacji i cyfryzacji bankowości detalicznej.