Mentee

Ania Wiącek

Ania jest liderem IT z ponad 15-letnim doświadczeniem w rozwoju biznesu IT, projektowaniu rozwiązań i realizacji złożonych projektów. Główny nacisk kładzie na przemysł finansowy. W trakcie swojej kariery pracowała dla firm konsultingowych – Accenture, Deloitte oraz banków, co zapewniło jej bardzo dobrą ekspozycję na wyzwania stojące przed obiema stronami. Ania posiada dwa tytuły magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – finanse i bankowość oraz metody ilościowe i systemy informacyjne, oba z wyróżnieniem. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie systemów zarządzania informacjami na tym samym uniwersytecie. Jej główne zainteresowania dotyczą najnowszych trendów technologicznych, szczególnie w sektorze bankowym, oraz zastosowań innowacyjnych rozwiązań w celu zaspokojenia szybko zmieniających się potrzeb biznesowych. Ania jest matką dziewczynki i chłopca, uwielbia podróżować, szczególnie odkrywając Amerykę Południową i Środkową oraz wędrując po górach.