Mentee

Alicja Chodak

Uczennica klasy informatycznej, członkini samorządu szkolnego Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, chętnie angażująca się w wszelkie działania organizowane w szkole, jak i poza nią. Kształci się pod kątem programowania oraz tworzenia stron internetowych w popularnych językach takich jak HTML, CSS, JavaScript czy PHP.  Jej marzeniem jest ukończenie studiów politechnicznych związanych z informatyką na jednym z renomowanych uniwersytetów w Polsce. Wielokrotna stypendystka Marszałka Województwa Podkarpackiego, laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz innych konkursów ściśle związanych z jej zainteresowaniami. Jej pasją jest również taniec towarzyski oraz podróże zagraniczne, które uważa za świetną okazję na zdobywanie nowych doświadczeń. Na co dzień uśmiechnięta i energiczna młoda kobieta, chętnie otaczająca się wianuszkiem przyjaciół.

She is IT class student, member of the school self-government of the Zespół Szkół im. Eugeniusz Kwiatkowski in Dębica, willingly involved in all activities organized at school and outside.
She educates in programming and creating websites in popular languages such as HTML, CSS, JavaScript and PHP. Her dream is to complete polytechnic studies related to computer science at one of the renowned universities in Poland. Multiple scholarship holder of the Marshal of the Podkarpackie Voivodship, laureate of the Polish National Olympiad in Technical Innovation and Invention and other competitions closely related to her interests. Her passion is also ballroom dancing and traveling abroad, which she considers a great opportunity to gain new experiences.
On a daily basis a smiling and energetic young woman, willingly surrounded by a wreath of friends.