Mentee

Aleksandra Król

Kariera Aleksandry Król w bankowości rozpoczęła się w Banku Pekao, gdzie była specjalistą podatkowym w zespole doradztwa podatkowego, a następnie objęła stanowisko menedżera podatkowego. Następnie dołączyła do DZ BANK AG jako ekspert podatkowy (była nie tylko doradcą podatkowym, ale również odpowiadała za obliczanie podatków), a następnie awansowała na stanowisko menedżera podatkowego. Po przeniesieniu OPE banku do polskiego oddziału DZ BANK AG pełniła funkcję zarządcy podatkowego do momentu likwidacji oddziału. Od prawie dwóch lat pracuje w Banku BPH, gdzie awansowała od eksperta podatkowego do dyrektora podatkowego. Jest nie tylko ekspertem podatkowym, ale także doradcą biznesowym poszukującym skutecznych rozwiązań. Ma solidne doświadczenie menedżerskie i skutecznie zarządza zespołami ds. zobowiązań i podatków. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym.