Mentee

Aleksandra Adamowicz-Hesselroth

Aleksandra Adamowicz-Hesselroth – od Business Development Executive w grupie Euvic, gdzie wspólnie z zarządem kieruje procesami sprzedaży na rynkach rozwiniętych. Zaangażowana w projekty nowych innowacyjnych spółek technologicznych oraz pasjonatka działalności społecznej. Członek zarządu Forum Młodych Lewiatan przy Konfederacji Lewiatan, gdzie aktywnie angażuje się w działalność społeczną na rzecz sytuacji ludzi młodych. Wolontariuszka wspierająca organizatorów Europejskiego Forum Nowych Idei 2015 i 2016. Tutorka w programie Akademii Przyszłości, która wyrównuje szanse dzieci z niewspierających środowisk i uczy je wygrywać w życiu. Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej.