Mentee

Agnieszka Synowiec

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości w Banku BPH

Swoja karierę rozpoczęła w 2003 roku jako asystent w Departamencie Sprawozdawczości w GE Capital Banku. Od tego czasu kilkukrotnie zmieniała swoje role zdobywając doświadczenie w obszarze księgowości i raportowania, jak również w obszarze zarządzania zespołem.

Brała udział w wielu projektach mających na celu usprawnienie procesów sprawozdawczych i wprowadzenie nowych rozwiązań raportowych.

Obecnie jest odpowiedzialna za prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych banku oraz raportów na potrzeby regulatora i inwestora strategicznego.

Jest absolwentką wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.