Mentee

Agnieszka Jankowska

Lider biznesu w GE od 2010 roku z dużym doświadczeniem we współpracy z sektorem publicznym i przedsiębiorstwami państwowymi (energetyka, opieka zdrowotna, lotnictwo). Odpowiedzialne obowiązki na różnych stanowiskach kierowniczych w obszarach sprawach rządowych i publicznych, rachunkach strategicznych i polityce publicznej. Członek rad nadzorczych Banku BPH i GE Company Polska. Wcześniej pracował dla polskiego rządu jako rzecznik Ministra Rozwoju i Dyrektora ds. Konkurencyjności i Innowacji (Programy finansowane przez UE). Ukończyła ekonomię w Szkole Głównej Handlowej, uzyskała doktorat z nauk ekonomicznych, ukończyła Krajową Szkołę Administracji Publicznej, szkoliła i rozwijała umiejętności przywódcze podczas różnych korporacyjnych i zewnętrznych programów przywódczych.