Mentee

Agnieszka Gramatyka

Menedżer z przeszło 9-letnim doświadczeniem, certyfikowany przez Harvard Business School Publishing “Leadership Academy”,  rozwijający swoją karierę w Bankowości, w obszarach powiązanych z IT oraz zarządzaniem projektami: począwszy od product manager’a przez analityka biznesowo-systemowego, project manager’a do osoby odpowiedzialnej za Departament Zarządzania Projektami, później za Departament Analityków Biznesowo-Systemowych aż do menedżera odpowiedzialnego za rozwój oraz utrzymanie systemów retail’owych.

Osoba, którą cechują duże umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne; posiadająca zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania często trudnych decyzji. Potrafiąca budować i utrzymywać trwałe relacje, kierować i motywować zespoły, realizować cele poprzez prowadzone projekty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta.

Mentorka – Katarzyna Milanovic