Kobieta a Temida czyli co to znaczy być liderką prawa – spotkanie

Szanowne Panie,

Serdecznie zapraszamy na kolejne wyjątkowe spotkanie z cyklu „Inspiracje i wszechstronny rozwój”.

„Kobieta a Temida czyli co to znaczy być liderką prawa”

Bohaterką spotkania jest Pani Katarzyna Gajowniczek- Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zapraszamy w dniu 18.03.2019 w godzinach 18:00 – 21:00.

Spotkanie jest tylko dla członków Klubu Vital Voices.

Partnerem spotkania jest SOLUTIONS RENT.

KATARZYNA GAJOWNICZEK – PRUSZYŃSKA

Adwokatka, obrończyni w procesach karnych.

Od 2016 roku Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W latach 2007-2010, 2010-2013 pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

W kadencji 2013-2016 decyzją sędziów została wybrana Wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od 2009 roku wykładowczyni szkolenia aplikantów adwokackich z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz zasad etyki i wykonywania zawodu.

Egzaminatorka na kolokwiach z zakresu prawa karnego oraz państwowych egzaminach adwokackich z zakresu prawa karnego.

Wielokrotna delegatka na Krajowych Zjazdach Adwokatury.

Współzałożycielka i przewodniczącą powołanego w 2014 roku Zespołu ds Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Jestem członkinią zarządu Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy.

Odznaczona odznaka Adwokatura Zasłużonym.