Jestem Liderką 6 – do 21 maja czekamy na zgłoszenia

JL_6_sm_poziomyxx

UWAGA – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. lista finalistek zostanie ogłoszona

31 lipca.

Zapraszamy kandydatki zainteresowane udziałem w 6. edycji programu Jestem Liderką do składania zgłoszeń. Rejestracja on-line trwa od 4 kwietnia do 21 maja 2023.

Program Jestem Liderką realizuje w praktyce nasze przekonanie, że potencjał przywódczy kobiet – liderek należy rozwijać jak najwcześniej. Celem programu jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

Ten Program jest dla Ciebie jeśli:

 • masz 16-19 lat
 • jesteś uczennicą szkoły ponadpodstawowej,
 • mieszkasz i uczysz się gdziekolwiek w Polsce,
 • chcesz rozwijać się i wzmacniać swoje zdolności przywódcze,
 • działasz aktywnie w swojej społeczności

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania – Zgłoś się!

Jeśli zgłaszasz swoja kandydaturę do Programu pamiętaj, że obowiązkowa sesja stacjonarna odbędzie się w Warszawie w terminie 11-17 września 2023.

Jak zgłosić kandydaturę do programu:

 1. Przeczytaj uważnie Regulamin Jestem Liderką 6 – 2023
 2. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią pobierz plik z formularzem dla Opiekuna formularz do pobrania:  opiekun – klauzula informacyjna
 3. Napisz esej pod tytułem: : „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy”. Praca powinna dotyczyć jednej z czterech kategorii:
  • Polityka i Działalność Społeczna,
  • Biznes,
  • Nowe Technologie,
  • Kultura i Media.

   Długość eseju nie może przekroczyć 3000 znaków (łącznie ze spacjami).
   Zapisz esej w postaci pliku pdf z nazwa pliku wg wzoru: „Praca_Kategoria_Imię_NazwiskoKandydatki

 4. Poproś o pisemną rekomendację:
  • nauczyciela lub
  • opiekuna z organizacji, z którą współpracujesz lub
  • znaną Ci laureatkę wcześniejszych edycji Jestem Liderką lub OneToMają.

  Otrzymaną rekomendację zapisz w pliku pdf z nazwa pliku wg wzoru: „Rekomendacja_Imię_NazwiskoKandydatki”.

   

 5. Jeśli nie ukończyłaś jeszcze 18 lat poproś swojego Rodzica lub Opiekuna o podpisanie pobranego formularza „klauzula informacyjna dla opiekuna” i po podpisaniu zapisz go w pliku pdf z nazwa pliku wg wzoru: „Klauzula_Opiekuna_Imię_NazwiskoKandydatki”.
 6. Mając przygotowane wszystkie niezbędne załączniki wypełnij on-line Kwestionariusz Mentee dostępny TUTAJ. W oznaczonym miejscu załącz pliki:
  • esej
  • rekomendacja
  • klauzula informacyjna dla opiekuna (osoby niepełnoletnie)

Kapituła składająca się z przedstawicieli Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia jeden zgłoszeń i zaprosi ich autorki do programu „Jestem Liderką”.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń i trudności z wyłonieniem 21 finalistek Kapituła zastrzega sobie możliwość poproszenia wybranych kandydatek o wykonanie dodatkowego zadania lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną on-line.

Jeśli masz pytania czy wątpliwości napisz na adres jestemliderka@vitalvoices.pl. Uczestniczki wcześniejszych edycji Programu będą udzielały odpowiedzi kandydatkom.