Koniec Rekrutacji – Jestem Liderką 3. edycja

Screenshot 2021-08-11 at 00.34.52

Aktualizacja – 14 lipca 2020

Dnia 10 lipca 2020 zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń do 3. edycji Programu Jestem Liderką. Dziękujemy za zainteresowanie i imponującą liczbę przesłanych prac.
Rozpoczęliśmy weryfikację wszystkich otrzymanych maili. Jeśli zaistnieje konieczność uzupełnienia informacji – skontaktujemy się z Wami. Zgodnie z Regulaminem wyniki rekrutacji ogłosimy do 14 września 2o2o.

1 czerwca 2020 otwieramy proces rekrutacji do kolejnej, 3. edycji Programu Jestem Liderką, realizowanego przez Vital Voices, przy udziale Partnerów.

Program Jestem Liderką realizuje w praktyce nasze przekonanie, że potencjał przywódczy kobiet – liderek należy rozwijać jak najwcześniej. Celem programu jest wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

Kogo zapraszamy?
Jeśli masz 16-19 lat i jesteś uczennicą szkoły, gdziekolwiek w Polsce, chcesz rozwijać się i wzmacniać swoje zdolności przywódcze, działasz aktywnie w swoje społeczności to ten Program jest dla Ciebie. Zgłoś się!
Nie jesteś pewna? Zobacz jak było w poprzednich edycjach:

Zasady Rekrutacji

Przeczytaj uważnie Regulamin-Konkursu-JESTEM-LIDERKĄ-2020

Aby zgłosić się do udziału w Programie:

  1. Napisz krótki esej pod tytułem: : „Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy”.
    Prace oceniane będą w czterech kategoriach: (1) Działalność Społeczna, (2) Biznes, (3) Nowe Technologie, (4) Kultura i Media. Kapituła składająca się z przedstawicieli Organizacji Vital Voices oraz Partnerów Konkursu wyłoni dwadzieścia najlepszych prac i zaprosi ich autorki do programu „Jestem Liderką”.
  2. Wypełnij Załącznik 1 A_ klauzula informacyjna dla kandydatek.
  3. Wypełnij Załącznik 2A_Kwestionariusz Mentee.
  4. Wypełnij Załącznik 3_Oświadczenie prawa autorskie.
  5. Jeśli nie ukończyłaś jeszcze 18 lat poproś swojego Rodzica lub Opiekuna o wypełnienie Załącznika 1B_klauzula informacyjna dla opiekuna.
  6. Poproś o pisemną rekomendację swojego nauczyciela lub opiekuna z organizacji, z którą współpracujesz i załącz dokument lub poproś tę osobę o wysłanie rekomendacji mailem bezpośrednio na adres jestemliderka@vitalvoices.pl.

Wszystkie dokumenty (praca, załączniki, rekomendacja) wyślij mailem na adres jestemliderka@vitalvoices.pl . Zwróć uwagę aby wielkość przesyłanych plików nie przekroczyła w sumie 5MB.

Pamiętaj, termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lipca 2020 o godzinie 24:00.

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne formularze:

Załącznik-1-A_-klauzula-informacyjna-dla-kandydatek-JESTEM-LIDERKĄ-2020.docx
Załącznik-1B_klauzula-informacyjna-dla-opiekuna-JESTEM-LIDERKĄ-2020.docx
Załącznik-2A_Kwestionariusz-Mentee-JESTEM-LIDERKĄ-2020.doc
Załącznik-3_Oświadczenie-prawa-autorskie-JESTEM-LIDERKĄ-2020.docx

Lista zakwalifikowanych Uczestniczek zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 14 września na stronie www.vitalvoices.pl oraz w mediach społecznościowych Vital Voices.

Program dla finalistek odbędzie się w Warszawie w terminie 7 – 13 października.

W trakcie programu finalistki wezmą udział w szkoleniach z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron, a także zostaną objęte wsparciem mentoringowym. Staną również przed szansą otrzymania staży w uznanych polskich firmach i instytucjach. Wszystkie finalistki będą mogły spotkać się z kobietami, które odniosły sukces w świecie biznesu, dyplomacji, polityki lub mediów.

Więcej o historii programu przeczytasz na stronie JESTEM LIDERKĄ, wypowiedzi Uczestniczek oraz bieżące publikacje w mediach znajdziesz na stronie MÓWIĄ O NAS.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Zapraszamy serdecznie!
Ela Raczkowska, CEO, Vital Voices Chapter Poland,
Marta Byczkowska, CFO, Vital Voices Chapter Poland
Zespół Vital Voices