W poniedziałek 12 czerwca 2017 r. w Teatrze Królewskim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa drugiej edycji Programu Mentoringowego LeadersIN.

Program LeadersIN jest unikatowym programem międzykorporacyjnym, zorganizowanym przy współpracy z polskim oddziałem Vital Voices, przeznaczonym dla wyższej kadry zarządzającej pragnącej dalej rozwijać swoje umiejętności przywódcze.

W drugiej edycji wzięło udział 19 firm: 3M, Amgen, BPH, Burda Media, Citi Handlowy, Citi Services, Coca Cola HBC, Dell, Deloitte, DHL, Google, J&J, JLL, Metlife, Microsoft, Rothschild, T-Mobile, TVN and Grupa Żywiec. Druga edycja LeadersIN liczyła 66 par mentor-mentee.

Spotkanie otworzyły Ela Raczkowska, CEO Vital Voices Poland oraz Iwona Georgijew, która jest partnerem i Diversity Leaderem w Deloitte a jednocześnie współautorką Programu LeadersIN. Podczas swojego wystąpienia, Iwona  podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat mentoringu z punktu widzenia mentorki i mentee.

Uczestnicy mogli także wysłuchać inspirujących  przemówień Marka Loughran- CEO Microsoft Poland, który zachęcał wszystkich do wychodzenia poza schematy i docenienia różnorodności oraz Agaty Wejchert, Prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Galerii Zachęta, która opowiedziała o przywództwie przez pryzmat swoich działań wspierania artystów i działań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Oficjalną część zakończył panel prowadzony przez Aleksandrę Gren, Dyrektor Generalną Fiserv Polska oraz Prezes Rady Vital Voices Poland, z udziałem Małgorzaty Romaniuk (Wiceprezes Zarządu Bank BPH),  Iwony Dudzińskiej (MD Citi Service Center) oraz Marka Metryckiego (CEO Deloitte Poland), którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat roli liderów w trudnych sytuacjach.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie networkingowe podczas którego mentorzy, mentees i pozostali goście mogli podzielić się wrażeniami z Programu i podyskutować o przywództwie.

Fot. Beata Lechowicz.

___

We are very proud to announce that the 2nd edition of the LeadersIN Cross-company Leadership Mentoring Program has successfully come to an end. The Program’s Closing Gala was held on Monday, the 12th of June at the Royal Theatre at the Royal Baths Museum in Warsaw.

The LeadersIN Program is organized in cooperation with Vital Voices Poland for leading global companies operating in Poland and in the region. The Program was devised for CEOs and senior management of the participating companies, who act as mentors and for emerging women business leaders from those  companies.

There was a record number of 19 companies participating in the 2nd edition of LeadersIN, including 15 CEOs and 66 mentoring pairs. The participating companies were: 3M, Amgen, BPH, Burda Media, Citi Handlowy, Citi Services, Coca Cola HBC, Dell, Deloitte, DHL, Google, J&J, JLL, Metlife, Microsoft, Rothschild, T-Mobile, TVN and Grupa Żywiec.

The Gala was led by Ela Raczkowska, CEO of Vital Voices Poland and Iwona Georgijew, Partner and Diversity Leader at Deloitte. Iwona Georgijew who is also a co-author of unique formula of the LeadersIN Program, had shared her insights on her mentoring experience as a mentor and a mentee in the 2nd edition. There were also two keynote speakers who made the Gala exceptional: Mark Loughran, CEO Microsoft Poland, who gave a very powerful and personal speech on diversity and Agata Wejchert – President of the Society for Encouragement of Fine Arts at Zachęta National Gallery, who spoke about leadership with purpose by supporting arts and environmental causes. There was also a discussion panel, led by Aleksandra Gren, Managing Director for Fiserv Poland and President of the Vital Voices Poland Supervisory Board on a thought-provoking topic of “Abdication of Leadership”. Her guests were: Iwona Dudzińska – MD Citi Service Center, Marek Metrycki – CEO Deloitte in Poland, and Małgorzata Romaniuk – Vce President at Bank BPH.

After the official part of the gala there was an excellent opportunity for networking for mentors, mentees and special guests who were sharing their observations on leadership, business and plans for Summer.

Photos: Beata Lechowicz