11 stycznia w ramach programu Jestem liderką odbył się warsztat „Przywództwo w codzienności”, prowadzony przez Tanję Olszańską z Scherer Leadership Center (partner wspierajacy program).

Kiedy większość z nas słyszy słowo „przywództwo”, przed oczami pojawiają się zwykle charyzmatyczne postaci historyczne, zdolne pociągnąć za sobą tłumy w nie zawsze słusznej sprawie. Tanja proponuje inne spojrzenie na kwestię przywództwa – nie chodzi o to, aby zbierać zwolenników, a o to, aby grupy, w których jesteśmy, skutecznie radziły sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Co sprawia, że jedne osoby, zespoły i organizacje kwitną, podczas gdy inne – mając do dyspozycji podobne zasoby – ponoszą porażki? Niewątpliwie jednym z kluczowych aspektów jest przywództwo (bądź jego brak). Uczestniczki miały okazję dowiedzieć się, jaka jest różnica między potocznym a naukowo-praktycznym rozumieniem tego pojęcia oraz poznać kilka sposobów na to, jak skutecznie rozwijać swoje kompetencje przywódcze w codziennym życiu. (fot. Olga Rainka).

Tanja Olszańska jest coachem, trenerką i facylitatorką. Od 18 lat prowadzi szkolenia i procesy transformacyjne dla ludzi z różnorodnych środowisk i branż. Jej podejście i metody ukształtowały się dzięki połączeniu formalnego treningu z unikalną mieszanką doświadczeń osobistych, od psychologii akademickiej przez przywództwo, po pracę z ciałem i medytacje. Jest absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2011, współzakładając Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnej Edukacji INEIDA, weszła w świat alternatywnej edukacji, w którym działa do dzisiaj. Tanja dużą część uwagi poświęca pracy z menadżerami wysokiego szczebla, pomagając im zbudować swoje przywództwo na zupełnie nowych, skutecznych i głęboko ludzkich podstawach. Jej szczególny dar, ujawniający się tak w pracy z jednostkami, jak i z organizacjami, polega na umiejętnym wspieraniu ludzi w odblokowywaniu własnej mądrości i siły, identyfikowaniu kluczowych wyzwań oraz rozwijaniu twórczych, często zaskakujących rozwiązań.