Andrzej Pacek


Andrzej Pacek, dyr. Pionu ds. Rozwiazań, Wsparcia i Zarządzania Zmianą

Andrzej jest czlonkiem Zarządu GHE (Global Hub Europe, RBS Oddział w Polsce) od 2013 roku. Jest odpowiedzialny za zlokalizowane w Warszawie funkcje wspracia banku i rozwiązania utrzymywane w Polsce. Jego szeroki zakres działania rozciąga się od strategicznych wdrożeń, zaopatrzenie, wsparcie biznesu, bezpieczeństwo banku, zarządzanie zmianą, systemami oraz procesami AML, Data & Analytics poprzez Technologie i komunikację w orgazniacji.

Po 3 latach w Doradztwie Technologicznym EY, Andrzej dolączyl w 2007 roku do Corporate Information Security Office banku (obecnie RBS). Od tego czasu prowadził wiele zespołów wdrażając mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w procesy i produkty kierując się trendami i informacjami o obecnych i przewidywanych zagrożeniach Cyber Security przy doborze właściwych środków wedle dokonanej analizy ryzyka. W czasie pracy w strukturach CISO jego rola wzrosla do obecnej jako integratora wielu różnych domen usług. Kieruje się wizją dostarczania innowacyjnych i prostych rozwiązań adresujących potrzeby banku i społeczeństwa.

Andrzej ukończył informatykę na Politechnice Wrocławskiej z tytulem mgr inż. i posiada wiele certyfikatów zawodowych CISSP, CISA, SABSA SCF, ISO 27001 LA, ITIL and Agile Foundations.

Andrzej Pacek

  • Dołącz do
    Vital Voices
  • Galeria
  • Kalendarz
  • Media


Vital Voices Poland
ul. Koszykowa 79
02-008 Warszawa
email: info@vitalvoices.pl
mobile: +48 663 550 100


Połącz się

  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
EnglishPoland